This project is read-only.
Project Description
DocReg is a dutch database program for manegment of documents. It's written in VB.net.

DocReg is een programma voor documentenbeheer voor midden klein bouwbedrijven. Het is geschreven in de programmeertaal VB.net

Last edited Sep 1, 2010 at 9:23 PM by hanzie35, version 2